Lectura en veu alta. Informació.

LECTURA EN VEU ALTA

Presentació
Per un actor/actriu és molt important dominar la lectura en veu alta. Alhora que ha de projectar la seva veu perquè el missatge arribi al públic, l’execució del text ha de ser la més exacta possible per poder transmetre les intencions i matisos que suggereix el text. Per què no ha de ser de vital importància la lectura en veu alta en altres àmbits professionals? És molt important aprofundir en la lectura en veu alta o també en les exposicions davant d’un públic, en ocasions llegides, en ocasions memoritzades.
Freqüentment se li dona més importància a llegir ràpidament una paraula darrere una altra deixant de banda el ritme i els matissos dels textos. Un exemple. Si comparem el nivell d’exigència alhora de llegir música amb la lectura en veu alta dels nostres idiomes veurem que en l’àmbit musical és molt més alt. No n’hi ha prou amb llegir més o menys el que indica la partitura. S’ha de ser exacte. En canvi, molt sovint, en tenim prou amb què algú no s’entravanqui alhora de llegir un text. Encara que el missatge no hagi arribat del tot.
Des de l’experiència com a formadors d’estudiants que volen esdevenir actors/actrius ens adonem que aprofundir en la lectura en veu alta pot ajudar a qualsevol persona a la comprensió i a la transmissió d’un text. Alhora, la informació que donem als nostres cursos faciliten enormement la memorització d’un text. Sempre des de la seva comprensió.

METODOLOGIA
Ja des de l’inici, les classes són absolutament pràctiques i en els moments en que haguem d’ajudar-nos de la teoria ho farem portant-la immediatament a la pràctica per poder provar i comprovar els canvis que es produeixen al moment.
Mitjançant diferents tipus de textos, d’articles periodístics, poemes, obres de teatre, contes…el professor vigilarà constanment que el lector respecti el ritme que té el text enlloc d’aplicar-li predeterminadament una velocitat o de vegades una “cantarella” que no pertanyen al text , sinó als hàbits de lectura adquirits pel lector, i que fan que el contingut essencial del mateix text es vegi minvat per la pressa.
El programa es recolza en la continua explicació i repetició de com s’han d’executar, alhora de llegir en veu alta, els diferents conceptes que porten a la comprensió i transmissió d’un text.
Farem continuament parades en:

  • Els verbs. (portadors de l’acció de qualsevol text)
  • Els signes de puntuació. (punts d’inflexió)
  • Les conjuncions. (determinants en moltes frases)
  • La importància de l’adverbi.
  • Els adjectius.
  • Els pronoms.

OBJECTIUS
Classes de perfeccionament de la lectura en veu alta dels 7 anys als 17.

COMPRENSIÓ DELS TEXTOS

VÈNCER LA IDEA QUE S’HA DE CÒRRER PER “LLEGIR CORRECTAMENT”.

ENTRENAR LA LECTURA A PRIMERA VISTA.

COM PREPARAR-NOS UN TEXT QUE HEM DE LLEGIR EN PÚBLIC?

DETECTAR QUINS SÓN ELS ELEMENTS QUE UN TEXT PORTA INHERENTS I QUE ENS MARQUEN COM HA DE SER LLEGIT.

  • Respectar els signes de puntuació.
  • Respectar els espais en blanc.
  • Això ens servirà per respectar el tempo d’un text..

ACONSEGUIR QUE L’ALUMNE EN LLEGIR UN TEXT, TRANSMETI EL MATEIX TEXT I QUE LA SEVA MANERA DE LLEGIR N’ESTIGUI AL SERVEI D’AQUEST TEXT.
L’alumne ha de saber que quan es llegeix en veu alta no es fa pel sol fet de llegir.  Llegim per explicar alguna cosa.
El periodista llegeix les noticies. Vol informar.
Un contacontes llegeix un conte. Vol implicar i/o commoure al seu públic. Igualment quan llegim poesia.
També quan el director d’un gran banc comunica a l’assamblea d’accionistes els beneficis o les pèrdues (bé això de les pèrdues és un dir només) que el darrer any ha tingut l’empresa.
Un polític fa el mateix quan vol que arribi el seu missatge. Vol convèncer, aclarir, criticar, alguna que altra vegada proposar, denunciar, explicar…
És clar, doncs, que llegir per llegir no existeix. L’acte llegir va acompanyat d’alguna intenció. Llegir serveix per transmetre alguna idea o informació que està escrita.
Fins i tot la infermera del metge de capçalera quan surt a cridar-nos pel nostre nom tot llegint la llista dels pacients que tenen hora concertada no llegeix per llegir. Te una intenció. Etc…..
És molt important aprendre a llegir. No és important dir moltes paraules per minut.