Lectura en veu alta. Informació.

CURSOS INTENSIUS PER DOCENTS (10h)

CLASSES PARTICULARS A PARTIR DELS 7 ANYS

Presentació
Per un actor/actriu és molt important dominar la lectura en veu alta. Alhora que ha de projectar la seva veu perquè el missatge arribi al públic, l’execució del text ha de ser la més exacta possible per poder transmetre les intencions i matisos que suggereix el text. Per què no ha de ser de vital importància la lectura en veu alta en altres àmbits professionals? És molt important aprofundir en la lectura en veu alta o també en les exposicions davant d’un públic, en ocasions llegides, en ocasions memoritzades.
Freqüentment se li dona més importància a llegir ràpidament una paraula darrere una altra deixant de banda el ritme i els matissos dels textos. Un exemple. Si comparem el nivell d’exigència alhora de llegir música amb la lectura en veu alta dels nostres idiomes veurem que en l’àmbit musical és molt més alt. No n’hi ha prou amb llegir més o menys el que indica la partitura. S’ha de ser exacte. En canvi, molt sovint, en tenim prou amb què algú no s’entravanqui alhora de llegir un text. Encara que el missatge no hagi arribat del tot.
Des de l’experiència com a formadors d’estudiants que volen esdevenir actors/actrius ens adonem que aprofundir en la lectura en veu alta pot ajudar a qualsevol persona a la comprensió i a la transmissió d’un text. Alhora, la informació que donem als nostres cursos faciliten enormement la memorització d’un text. Sempre des de la seva comprensió.


OBJECTIUS

COMPRENSIÓ DELS TEXTOS

VÈNCER LA IDEA QUE S’HA DE CÒRRER PER “LLEGIR CORRECTAMENT”.

ENTRENAR LA LECTURA A PRIMERA VISTA.

COM PREPARAR-NOS UN TEXT QUE HEM DE LLEGIR EN PÚBLIC?

DETECTAR QUINS SÓN ELS ELEMENTS QUE UN TEXT PORTA INHERENTS I QUE ENS MARQUEN COM HA DE SER LLEGIT.

ACONSEGUIR QUE L’ALUMNE EN LLEGIR UN TEXT, TRANSMETI EL MATEIX TEXT I QUE LA SEVA MANERA DE LLEGIR N’ESTIGUI AL SERVEI D’AQUEST TEXT.

És molt important aprendre a llegir. No és important dir moltes paraules per minut.