Preparació proves d’accés Escoles d’Art Dramàtic

RESULTATS PROVES 2017-2018 (CASTELLANO)

La preparació de les proves d’accés a l’Insitut del Teatre i altres conservatoris pel curs 2017-2018 a Helena Munné – Estudi de Teatre va tenir els següents resultats pels alumnes que han preparat les proves amb nosaltres: D’11  alumnes que s’han presentat a les proves d’accés, 10 han superat la primera fase. D’aquests 10 alumnes, 6 han accedit a l’Institut del Teatre de Barcelona. 3 d’ells a la branca de musical, 2 a text i 1 a escenografia. Felicitats i bona sort a tots!! Molts ànims i força pels que ho volen aconseguir l’any vinent!!!

A continuació podeu veure la informació per la preparació de les proves d’accés pel curs 2019-2019 que es realitzaran al juny de 2019 (data per determinar)

PREPARACIÓ PER LES PROVES D’ACCÉS ALS CURS 2019-2020 DE: 

L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 (IT)

REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 2019 (RESAD) MADRID

CONSERVATOIRE DE LYON 2019

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DRAMATIQUE 2019 Paris

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE (CNSAD) 2019 Montpellier

CONSERVATOIRE DE STRASBOURG 2019

Cada alumne haurà escollit prèviament les proves a les quals es vol presentar:

Text, Musical, Gest, Escenografia o Direcció

Al llarg de 10 mesos, de setembre 2018 a juny 2019, grups de màxim 10 persones, seguiran el procés de preparació de les proves d’accés a instituts d’Art Dramàtic.

Preparació teòrica:

Història del Teatre Lectura i comprensió de textos teatrals

Anàlisi de textos teatrals Anàlisi d’imatges

Preparació pràctica:

Interpretació/Training

               Exercicis pràctics de tècnica actoral

               Monòlegs, cançons, exercicis lliures, poemes

Dicció Ritme Actitud

Lectura en veu alta

Preparació emocional

Orientació acadèmica i professional

Treball específic on l’objectiu principal és preparar-se per afrontar les proves donant el millor de cadascú coneixent profundament tots els aspectes del nostre treball que podem controlar i depenen de les nostres accions. Aquest és el nostre compromís.

HORARI:
GRUP MATINS: DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES DE 10h A 12h (6h/setmana)  PREU: 185 €/mes
GRUP TARDES: DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES DE 15’30h  A  17’30h (6h(setmana)  PREU: 185€/mes
GRUP DISSABTES MATINS: DE 10h A 15h (5h/setmana)  PREU: 185€/mes
GRUP DISSABTES + TARDA O MATÍ (11h/setmana) PREU:260€/MES
COACH: HELENA MUNNÉ (ET.)
ASSISTENT: FRANCESC SALMERÓN (ET.)
 
 

Preparación pruebas de acceso Escuelas de Arte Dramàtico

RESULTADOS PRUEBAS 2017-2018 català

La preparación de las pruebas de acceso a l’Institut del Teatre para el curso 2017-2018 en Helena Munné – Estudi de Teatre tuvo los siguientes resultados para los alumnos que han preparado las pruebas con nosotros: De 11 candidatos que se presentaron a las pruebas de acceso, 10 superaron la primera fase. De estos 10 alumnos, 6 han accedido a l’Institut del Teatre de Barcelona.  3 de ellos en musical, 2 en texto i 1 en escenografia. Felicidades i buena suerte para todos!! Mucho ánimo i fuerza para los que quieren volver a intentarlo el próximo año!!

Información referente a la preparación de les pruebas de acceso a conservatorios de arte para el curso 2019-2020 que se realizaran alrededor del mes de junio de 2019 (fechas por determinar)

PREPARACIÓN PARA LAS PRUBAS DE ACCESO AL CURSO 2019-2020 DE:  

L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 (IT)

REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 2019 (RESAD) MADRID

CONSERVATOIRE DE LYON 2019

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DRAMATIQUE 2019 Paris

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE (CNSAD) 2019 Montpellier

CONSERVATOIRE DE STRASBOURG 2019

Cada alumno escogerá previamente las pruebas para las cuales se quiere presentar:

Texto, Musical, Gesto, Escenografia y/o Dirección 

A lo largo de 10 meses, de septiembre de 2018 a junio de 2019, grupos de máximo 10 personas seguiran el proceso de preparación de las pruebas de acceso a l’Institut del Teatre u otros conservatorios.

Preparación teórica:

Historia del Teatro Lectura y comprensión de textos teatrales

Análisis de textos teatrales Análisis de imatges 

Preparación práctica:

Interpretación/Training

               Ejercicios prácticos de técnica actoral

               Monólogos, canciones, ejercicios libres, poemas

Dicción Ritmo Actitud

Lectura en voz alta

Preparación emocional

Orientación académica y professional

Trabajo específico donde el objetivo es prepararse para afrontar las pruebas dando lo mejor de cada uno conociendo profundamente todos los aspectos de nuestro trabajo que podemos controlar y dependen de nuestras propias acciones. Este es nuestro compromiso.

HORARIOS Y GRUPOS:
GRUPO MAÑANAS: LUNES, MARTES I MIÉRCOLES DE 10h a 12h (6h/semana) PRECIO: 185€/MES
GRUPO TARDES: LUNES, MARTES I MIÉRCOLES DE 15’30h a 17’30h (6h/semana) PRECIO: 185€/MES
GRUPO SÁBADOS MAÑANAS: DE 10h A 15h (5h/semana) PRECIO: 185€/MES
GRUPO SÁBADOS+TARDE O MAÑANA (11h/semana) PRECIO: 260€/MES

 

COACH: HELENA MUNNÉ (ET.)

ASISTENTE: FRANCESC SALMERÓN (ET.)

El camí continua a l’Institut del Teatre

La preparació de les proves d’accés a l’Insitut del Teatre i altres conservatoris ha tingut els següents resultats: De 9 alumnes que s’han presentat a proves d’accés, 8 han superat la primera fase. I d’aquests vuit, 4 han accedit a l’Institut del teatre i un d’ells ha accedit a una de les escoles d’interpretací de París. Felicitats a tots i a totes pel vostres treballs i pel vostre esforç. Bona sort!!